Website FelixArchief > Stadsgeschiedenis > Geschiedenis stadsarchief

Geschiedenis stadsarchief

Geschiedenis

Van 'Privilegiekom' tot FelixArchief.

In de dertiende eeuw bewaarde de stad haar belangrijke documenten in het toenmalige stadhuis, in de zogeheten 'privilegiekom', een kist van meer dan twee meter lang. Die was op een wel heel ingenieuze manier beveiligd. De sleutels van de negen sloten werden verdeeld over de stadsbestuurders. Alleen door allemaal samen te werken, konden zij de koffer openen. De kist is momenteel nog altijd te bekijken in de leeszaal van het FelixArchief.

 

Door de gestage aanbouw van de stad, groeit de stapel documenten. Er wordt gecorrespondeerd, schepenen zijn getuigen van de transacties van onroerend goed (die staan op papier in de schepenregisters), geschillen worden beslecht voor de stedelijke vierschaar en elders, notarissen houden documenten bij, de stad vaardigt reglementen uit, er worden inventarissen gemaakt, ...

De privilegiekom voldoet dus niet meer aan de eisen. Tot aan de Franse Revolutie bewaren de verschillende diensten die in het stadhuis zijn gevestigd elk hun eigen documenten. Het is dus onmogelijk om te spreken van een stadsarchief.

 

Vanaf 1796 wordt er een stadsarchivaris aangesteld voor het bewaren en het beheren van de archieven. Tot de eerste helft van de 20ste eeuw blijft het stadsarchief in het stadhuis. Daarna verhuist het archief in verschillende tussenstops. Tijdens de Tweede Wereldoorlog belanden de meest waardevolle stukken in een waterburcht nabij Rochefort. Na de oorlog wordt het probleem van de huisvesting acuut. Het college laat zijn oog vallen op de voormalige gebouwen van de Openbare Kas van Lening in de Venusstraat. De gebouwen zijn nog niet voorzien op het huisvesten van een archief waardoor een deel van het archief in 1953 een tijdelijk onderkomen vindt aan de Meirbrug, in het nieuwe gebouw van de nv Union Vie.

 

Op 15 december 1956 werd de nieuwe en bijzonder moderne stek in de Venusstraat plechtig ingehuldigd. Daar zou het stadsarchief net geen 50 jaar blijven. In die periode beleefde het archief een aanzienlijke toename van zijn bezoekers.

 

In 2006 begint een nieuw hoofdstuk in het verhaal van het Antwerpse stadsarchief. Na het stadhuis en het pand in de Venusstraat betrekt het zijn derde grote locatie. Het stadsarchief verhuist naar het Sint-Felixpakhuis en heet vanaf nu FelixArchief.