Website FelixArchief > Archief raadplegen

Archief raadplegen

Archief raadplegen

Het FelixArchief zorgt voor de documenten van het Antwerpse stadsbestuur en de stedelijke administratie met al haar diensten. Dat is zijn hoofdtaak en daarom is het stadsarchief een dienst die rechtstreeks onder het gezag van de stadssecretaris werkt. Daarnaast zorgt het FelixArchief ook voor vele andere archieven. Tal van instellingen, privépersonen, verenigingen en bedrijven die een band hebben met Antwerpen, vertrouwden hun archief aan ons toe. Alles wat een bijdrage kan leveren tot de geschiedenis van Antwerpen is het bewaren waard!

Zoek jouw archiefstuk in onze Digitale Leeszaal. Vergeet niet om je direct te registreren via de knop 'Nieuwe bezoeker' of om je aan te melden!

Alvast 9 tips om rekening mee te houden wanneer je wil zoeken in archieven.

 
Archievenoverzicht Archievenoverzicht
Alle inventarissen van de archieven die het FelixArchief bewaart, zijn ondergebracht in een archievenoverzicht. Dit overzicht werkt met een boomstructuur waar je delen kan open- of toe klikken naargelang jouw zoektocht.
Bouwdossiers Dossiers bouw- en milieuvergunningen
Op zoek naar een bouw - en/of milieudossier van een gebouw in Antwerpen? Twee detailtoegangen maken het mogelijk om specifiek ernaar te zoeken en onmiddellijk het juiste dossier aan te vragen of te raadplegen.
Agent Politie-archieven
Op zoek naar een politiedossier? Het FelixArchief bewaart het boeiende archief van de lokale politie Antwerpen.
Private archieven
Het stadsarchief stimuleert de studie van de geschiedenis van Antwerpen en gaat in op de vragen van de Antwerpenaar om meer te weten over de eigen geschiedenis.
Personenonderzoek Zoeken naar personen
Het vraagt enige inspanning als u personen wil opzoeken om een stamboom op te stellen of om andere onderzoeksredenen.
Lange Ridderstraat, ca. 1900  (GP # 8568) Huizengeschiedenis
Een huizengeschiedenis gaat de bebouwings- en eigendomsgeschiedenis van een bestaand of reeds verdwenen pand na. Het combineert materiële aspecten die teruggevonden kunnen worden in situ en vergankelijke aspecten van achtereenvolgende bewoners of gebruikers van het pand.
Beeldbank Beeldbank
Het FelixArchief beschikt over een uitgebreide beeldbank. Ze telt intussen al meer dan 70 000 gedigitaliseerde foto's.
Topstukken Topstukken
Het FelixArchief herbergt een resem topstukken. Verschillende criteria, die verdergaan dan pure schoonheid, bepalen wat er nationaal of zelfs internationaal erkend kan worden. De medewerkers van het FelixArchief doen dan ook hun uiterste best om de echt belangrijke stukken te selecteren, te beschrijven en in te dienen als eventueel topstuk. Onderstaande topstukken zijn echte pareltjes en zijn al erkend of verdienen het om erkend te worden.
Openbaarheid Openbaarheid
Het aandeel niet-openbare archieven in het FelixArchief is erg beperkt. We passen immers het decreet op de openbaarheid van bestuursdocumenten zo breed mogelijk toe. Het spreekt voor zich dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer erg belangrijk is. We beperken de openbaarheid voor een aantal categorieën van documenten. In bepaalde gevallen is er wel de mogelijkheid om deze niet-openbare archieven in te zien.
Oudste druk Bibliotheek
Naast archiefbronnen heeft het FelixArchief ook een gespecialiseerde bibliotheek. Een selectie basiswerken over de geschiedenis van Antwerpen en naslagwerken vind je in de handbibliotheek achteraan in de leeszaal. De overige boeken en tijdschriften bewaren we in de archiefcontainers en vraag je aan via onze website.
Archiefbronnen Andere archiefbronnen
Wat als je iets niet vindt in het FelixArchief, waar kan je dan nog terecht?